งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป ด้านการทำบัญชี
  • จัดเก็บข้อมูลรายได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์
  • ผ่านประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ