• ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาระบบงาน
 • ระบบ BSC
 • รวบรวมข้อมูล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการ
 • ฝ่ายบริหาร
 • กำกับดูแลกิจการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 15 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงรุกและเชิงรุก

17-Jul-18

 

Applied
 • Body and Paint Manager – (Automotive)
 • Japanese Company
 • Attractive Salary and Package

14-Jul-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่