• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied

General Manager | Network Solutions

Criterion Asia Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Full and sole accountability for P&L management
  • Responsible for profit, revenue, cash targets
  • Responsible for managing all operations

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Manager

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็คฯ
  • มีความรู้ในระบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
  • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่