ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา /บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา