• เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้ดี

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล