• บริหารจัดการพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้าและผู้ใช้บริการ
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

17-Nov-17

 

Applied
 • บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมา ไม่น้อยกว่า 7
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

17-Nov-17

 

Applied
 • providing timely and accurate analysis of budgets
 • Development, Implementation and maintain a compreh
 • Manage processes for financial forecasting, budget

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • All nations citizen
 • Understood well both Thai & English
 • Read ,write and speak well both Thai & English

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์การทำงานเ้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี
 • มีทักษะด้านการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอ

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล