• Body and Paint Manager – (Automotive)
  • Japanese Company
  • Attractive Salary and Package

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
  • ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
  • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • ควบคุมการผลิต หรือการวางแผนกระบวนการผลิต

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่