• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี
 • มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการ
 • วางแผนประมาณการ
 • ประเมินความแม่นยำ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่