• สามารถในการวางแผนและบริหารผลการดำเนินงานของธุรกิจ
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล