• ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี- โท สาขาการตลาด การจัดการ
  • มีประสบการณ์งานระดับบริหารและงานด้านรถยนต์มาก่อน

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Director ,Rentals , Property , real estate,Manager
  • Developing,implementing strategies
  • exposure selling ,Commercial , Communication

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่