• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

20-Sep-20

 

Applied
  • Male , Age above 30 years old.
  • Good command of English skills.
  • Analysis thinking and good problem-solving skill.

15-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่