• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ซ่อมยานยนต์ทุกชนิด
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

16-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการจัดส่งดี
 • มีความรู้เรื่องรถ

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ
 • ขยัน อดทน

16-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ )
 • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

16-Nov-17

 

Applied
 • Administrative task
 • High commission
 • Intenational working enviriontment

16-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการบริการ

15-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการบริการ

15-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการบริการ

15-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการบริการ

15-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • มีใจรักในการบริการ

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
 • experiences DOSM 10 years
 • hospitality fields
 • excellent English

14-Nov-17

 

Applied
 • Asst. CFO
 • บัญชีและการเงินอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

13-Nov-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Must have 4-5 years’ experience in similar role
 • Responsible for yearly budgets, contracting
 • Must be able to travel

19-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล