ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 6 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 6 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's โลโก้ของ
  ภาคตะวันออก
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

  HR Manager

  Austcorp Executive Recruitment Solutions
  ภาคตะวันออก
  • Global Organisation
  • Chonburi/Rayong
  • Excellent salary on offer
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่นTHB 45K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • โรงไฟฟ้าชีวมวล, ผู้จัดการเดินเครื่อง, การผลิตไฟฟ้า
  • Plant Manager, Operation Manager, Power Plant
  • จัดการเชื้อเพลิง, การเดินเครื่อง, บริหารต้นทุน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Operation Manager (Manufacturing)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • 5 Days working
  • Good benefits and package
  • Manufacturing Manager

  Operation Manager (Manufacturing)

  Austcorp Executive Recruitment Solutions
  ภาคตะวันออกมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Global Manufacturer
  • Excellent Salary Package on Offer
  • Fantastic Career Growth Opportunity
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)