เลขานุการผู้บริหาร

For Con Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ / สาขาเลขานุการ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล