• Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบริหาร
 • งานก่อสร้าง
 • อสังหาริมทรัพย์

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extremely Challenging Work
 • Competitive Package
 • Positive working environment

15-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Nov-17

 

Applied
 • Customer
 • Relationship
 • Management

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive Remuneration Package
 • Competitive benefits
 • Positive working environment

15-Nov-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล