• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Generous benefits.
  • Challenging work.
  • Great colleagues!

03-Aug-20

 

Applied
  • Financial Controller from Manufacturing Business
  • Implement ERP system, Oracle and Bpics
  • Manage financial planning and forecast

30-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่