• เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

20-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้เป็
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Oct-18

 

Applied

Management Trainee

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Male or Female age 23-35 years old
 • Good communication skills
 • TOEIC over than 500

19-Oct-18

 

Applied

Engineering Manager

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็คฯ
 • มีความรู้ในระบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

19-Oct-18

 

Applied
 • Minimum 10 years’ experience in legal department
 • Master’s degree in law or related field
 • Experiences in a listed company is an advantage

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

General Manager | Network Solutions

Criterion Asia Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Full and sole accountability for P&L management
 • Responsible for profit, revenue, cash targets
 • Responsible for managing all operations

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vibrant culture.
 • Flat organization.
 • Generous benefit.

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied