ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
  ORBIT FASTENER CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านเอกสารระบบ IATF 16949, ISO17025
  • มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015 ,ISO14001, ISO17025
  • ประสบการอย่างน้อย 1 ปี
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงานพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  THAI GULF ABRASIVES CO., LTD.'s banner
  THAI GULF ABRASIVES CO., LTD.'s logo

  General Manager/ผู้จัดการ

  THAI GULF ABRASIVES CO., LTD.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีความเข้าใจในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีทัศนคติเชิงบวก
  INTEQC Group's banner
  INTEQC Group's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา