• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • Business Development Manager
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา วิชาการตลาด/บริหาร
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเงิน ลงทุน วางแผนกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ค้าปลีก Logistics

16-Aug-17

 

Applied
 • Experience in a financial/commercial
 • Understand the profit and loss
 • Implementing action plans, setting budgets

16-Aug-17

 

Applied
 • การวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานธุรกิจ
 • วิเคราะห์โครงการลงทุน
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Business Development
 • Strong and proven business development and sales
 • Profound relationship management

16-Aug-17

 

Applied
 • Lean/TPS Engineer related experience of 5 years
 • Passionate, Fast learning, Change management
 • Involve improvement of whole value stream

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any field with Master Degree
 • at least 10 years in Business Administration
 • shall have the knowledge in general business admin

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Provident Fund, Medical Ins, etc.
 • Construction and Industrial Products Mfg.
 • At least 5 year exp. in Accounting Management

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล