• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

22-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี
 • มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

22-Oct-18

 

Applied
 • บริหารจัดการ
 • วางแผนประมาณการ
 • ประเมินความแม่นยำ

22-Oct-18

 

Applied
 • Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sr manager level
 • Working Mon - Fri
 • Pathumthani

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Attractive salary and benefits
 • Multinational working environment
 • Management level with team members

18-Oct-18

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • จัดหาข้อมูล ดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
 • รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
 • นำส่งข้อมูลและรายงานในระบบSetPortalของตลาหลักทรัพย

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและประจำสาขาต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied
 • ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมการบริหารงานฝ่ายบุคคล
 • ควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร

15-Oct-18

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างรถยนต์
 • เป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • วิเคราะห์ ประเมินผล ความจำเป็นในการฝึกอบรม

15-Oct-18

 

Applied