• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

16-Mar-18

 

Applied
 • 10 yrs in channel&business management in IT/networ
 • Good understanding of networking applications
 • Fluent of English&Local Language (of the assigned

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานจัดซื้อ และบริหารผลิตภัณฑ์
 • อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านลักษณะธุรกิจเดียวกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการด้านการขาย
 • มีความเชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้านงานขาย

15-Mar-18

 

Applied
 • High chance of promotion
 • No work experience and education required
 • Retail business management

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis Skill
 • Logical
 • Planing & Strategy

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

12-Mar-18

 

Applied
 • Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extremely Challenging Work
 • Competitive Package
 • Positive working environment

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล