• ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 10 ปี
  • พัฒนารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  • ผ่านการทำงานธุรกิจค้าปลีกมาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่