ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 157 ตำแหน่งงาน
  United Flour Mill Public Company Limited's logo
  พระประแดงมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Managing Director
  • Experience in Food manufacturing or related field
  • Managing sale revenue over 1 billion annually
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Experience in Chief Executive Officer (CEO) role
  • Expand sales volume for local and CLMV market.
  • Set up Sales Team and Sales strategies.
  บริษัท รวยยั่งยืน59 จำกัด's logo
  บางนาTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีโอกาสในการเติบโต เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
  • เราหาบุคลากรที่มั่นคงยังยื่น พร้อมก้าวไปกับองค์กร
  • บริษัทมีธรรมะเป็นที่ตั้ง
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ/การจัดประชุม/จัดทำแผน
  • มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และภาษาอังกฤษดี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม, Provident Fund
  ถัด ไป