• สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
  • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

19-Sep-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 10 ปี
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

19-Sep-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่