ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 263 ตำแหน่งงาน

  Personal Assistant/Personal Assistant

  บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
  ดุสิต
   Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
   Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
   พญาไท
   • มีประสบการณ์ตรงด้านงานพัสดุและบริการ
   • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
   • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
   Accenture Thailand's banner
   Accenture Thailand's logo

   Project Coordinator

   Accenture Thailand
   บางรัก
   • Project Management
   • Business Operations
   • Business Process Outsourcing
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • เขียนบันทึกรายงาน
   • สรุปประเด็นความเห็นที่ประชุม
   • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • ตรวจสอบธุรกิจสถาบันการเงิน
   • กำกับดูแลการบริหารงานตรวจสอบ
   • ตรวจสอบภายใน
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • บริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน
   • บริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง
   • ทำประกันภัยทรัพย์หลักประกัน
   SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
   SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
   ห้วยขวาง
   • เคยผ่านงานห้างสรรพสินค้า ในระดับหัวหน้างาน
   • เคยผ่านงานจัดการบริหารกำลังคนไม่น้อยกว่า 30 คน
   • สามารถควบคุมทีมงานได้
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
   Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • บริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน
   • บริหารงานเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
   • การบริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง
   dtac's banner
   dtac's logo
   ปทุมวัน
   • Master degree in any related fields
   • Signature program for young talents
   • Growth mindset
   Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
   Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo

   Operation Improvement Manager

   Carabao Tawandang Co., Ltd.
   บางรัก
   • Data analyze
   • Able and willing to travel upcountry in Thailand
   • Able to work under pressure with high uncertainty
   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

   Environmental Social and Governance Policy Officer/เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน ESG Policy)

   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
   จตุจักร
   • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
   • มีความรู้กลไกขับเคลื้อนการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG
   Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
   Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
   ราชเทวี
   • Master's degree in any related field
   • more than 7 year in Consumer Finance & Banking
   • Good command of English (Business Level)
   Dplus Intertrade Company Limited's banner
   Dplus Intertrade Company Limited's logo
   ยานนาวา
   • เข้าใจตลาด มีมุมมองเข้าใจลูกค้า
   • มีประสบการณ์ด้าน Management & Operation
   • เก่งเรื่องการวิเคราะห์คำนวณ มีแรง Drive
   Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s logo

   Project Management Officer - Operations

   Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.
   ห้วยขวาง
   • Be a part of growing multinational company
   • Project manager, business consultant
   • Project management, strategy, implement, execute
   Novartis (Thailand) Limited's banner
   Novartis (Thailand) Limited's logo

   Head of Oncology & Biosimilar

   Novartis (Thailand) Limited
   วัฒนา
   • We embrace diversity, equal opportunity& inclusion
   • Leader in generic and biosimilar medicines
   • Be curious, courageous and collaborative people
   Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
   Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
   ปทุมวัน
   • Head of Legal (VP Level)
   • At least 10 years of direct experiences in Legal
   • Retail/ Property business are preferable
   ถัด ไป