ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ฉะเชิงเทรา
  • สามารถสอนและเป็นวิทยากรให้กับพนักงานสายปฏิบัติการ
  • มีทักษะการสอน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ทำหลักสูตรแผนการสอนได้