ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ประสบการณ์บริหารมากกว่า 15 ปี สายการเงินและบริหาร
  • ผ่านประสบการณ์บริหาร บริษัทมหาชน
  • จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  Xenon Inter Co., Ltd.'s banner
  Xenon Inter Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวงTHB 13K - 20K /เดือน
  • มีการทำงานงานที่่หลากหลาย
  • โอกาสความก้าวหน้าในงาน
  • สวัสดิการอื่นๆ
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 45K - 70K /เดือน
  • ติดตามข้อบังคับของ ตลท. กลต.สม่ำเสมอ
  • มีความรู้หลักกฎหมาย เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
  • มีความรู้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ, พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
  Bangkok University's banner
  Bangkok University's logo
  คลองหลวง
  • Strong accounting, financial modeling, analytical
  • Business analytics systems skill
  • Advanced in Ms Excel
  Xenon Inter Co., Ltd.'s banner
  Xenon Inter Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวงTHB 20K - 45K /เดือน
  • มีความก้าวหน้าในการทำงาน
  • หยุดเสาร์ - อาทิตย์
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามความสามารถ