Financial Controller (100-200K) Khon Kaen

MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Experienced in Financial Controller in Manufacture
  • strong English and leadership skills
  • can live in Khon Kaen

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Experienced in managing a factory
  • strong English
  • Great leadership skills

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล