• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในธุรกิจจัดจำหน่ายโทรทัศน์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้พิจารณาพิเศษ

6 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • MEDICAL BENEFITS
 • PROVIDE ON JOB TRAINING
 • MISCELLANEOUS ALLOWANCE (IF APPLICABLE)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Company Secretary
 • Good knowledge of the rules of SET SEC
 • Organizing and preparing presentation for Board

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • Work experience at least 15 year in real estate
 • Good communication skills and interpersonal skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Business Computer, Business Admin
 • 0 - 5 years’ experience in project coordinator
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience on the similar position,
 • Execute preventive cleanliness and maintenance
 • Monitor operational programs, processes

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Terminal Manager
 • operations
 • ปฏิบัติการคลังน้ำมัน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารอาคารแนวราบและแนวสูง
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ ควบคุมการทำงานของพนักงาน
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์จาก WONGNAI, FOODPANDA, EATIGO
 • ชอบบุกเบิก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good analytical skill,
 • Special Knowledge/or Skills
 • Strong project management skills.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2- 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Certified Internal Auditor (CIA)
 • 12 - 15 years experiences
 • Bachelor degree or above

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านร้านอาหาร 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Leather Business
 • Product Management
 • Sales & Marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp in management reports, budget, forecast
 • Have CPD license is an advantage
 • Prepare projection of Property projects

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales & Operations lead
 • Client Management
 • Strategic thinking

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Country Sales Manager Job
 • Global Company - Manufacturer
 • Highly Competitive Package with Incentive

14 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Age between 27-35 years old
 • 4-5 years of project management experience
 • Overseas field trip for development opportunity

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of working experience
 • Good knowledge computer skills; Excel
 • Supporting the business consultant team

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Client Manager

--

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum Bachelor’s degree or equivalent
 • Client Leadership-Client Development
 • 5-7 years of experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Near BTS Krung Thon Buri
 • Working Time 11.00 - 18.00 P.M.
 • Work from home 10 days / year

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in call center and automotive business
 • Good command of English
 • Good management and strong leadership

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหาร และควบคุม ดูแลทีมงาน
 • ประเมินและหากลยุทธ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analytical & Insights, Strong in English
 • 0-5 years working experience in operation process
 • Excellent communications and presentation skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Big Data Analyst to Consultant

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 1 year of Building Java apps
 • Full life cycle Development
 • Data Visualization

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 10 yrs exp from Consumer Electronic, Mobile
 • Exp in managing Mobile operator is a plus
 • Very good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตบัตรและร้านค้า
 • กำหนด RCSA, วางแผนและกำหนด Action Plan
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ทักษะในการบริหารทีม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ ไม่น้อยกว่า 35 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมการประชุมตั้งแต่ 3 ปีข
 • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 15 yrs Sales exp from Building Material
 • Experience in bringing to company to IPO
 • Strong leadership skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing Director Job
 • Packaging Industry
 • Job in Bangkok, Thailand

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-6 years of experience
 • Real time Floor Support to agents taking calls
 • Salary 30k+

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bangkok Hospital
 • doctors, physicians
 • Jobs for foreigners

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • สวัสดิการส่วนลดที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Shopping and Delivery service
 • experienced in start-up and fast-growth company
 • Fluent in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full­-time contract position
 • analytical, energetic and self starter
 • Business management experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Experienced in logistic field
 • Work well under pressure , chaos and unsystematic
 • Good in adaptability

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or master's degree in accounting, business
 • Several years of experience in a business
 • Leadership skills, interpersonal skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Six Sigma/ Lean / Project management
 • Strong leadership skills
 • International companies, good English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong selling skills and connections with Hospita
 • Coaching team, and good English
 • Medical device experience only

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Laws
 • 5 years' experience in business management
 • Good communication skills and ability

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ: ตั้งแต่ 40-45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยา
 • มีประสบการณ์งาน ระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล