Supervisor

S.G.Together Co.,Ltd.

สุราษฎร์ธานี

  • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Jan-18

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Hotel and Tourism Management
  • Fluent in English communication
  • 2 years in Sales and Marketing,Hospitality

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล