ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Marketing and Estimate Manager (57157)

  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา
  • Bachelor degree in Mechanical Engineer
  • 3-8 years experience in cost estimate
  • Communicate in English
  Fircroft (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Fircroft (Thailand) Limited's โลโก้ของ
  ระยอง
  • Corporate Strategy,วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
  • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน สื่อสารได้ดี
  • วิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)