• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วางแผนด้านการตลาด

20-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนด้านการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Brand

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

19-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนด้านการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Brand

19-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วางแผนด้านการตลาด

19-Sep-18

 

Applied
 • degree in Business Administration or a related
 • 2 years experiences in the sales industry
 • Japanese native speaking skills

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support company’s regional marketing activities
 • Qualified to graduated degree level
 • 5+ years commercial marketing / brand management

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Based in Chonburi/Rayong (working remotely)
 • Good command of spoken and written English
 • Salary 20K up (negotiable) + Sales incentives

15-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied