ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  InnoFresh Co., Ltd.'s logo
  นครนายก
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ได้