• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Marketing, BA
 • Good command in English
 • Experience in CRM & Database Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong experience in Data Center, Cloud services
 • Degree in Information Engineering/ Computing/ MKT
 • English Proficiency

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Marketing, Product Design
 • High self motivation & self learning
 • IT/Computer/Engineering Background

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in cloud services, EDS
 • Degree in Information Engineering/ Computing
 • an aggressive self-starter

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Leading global brand
 • Key account management
 • Build rich, rewarding career

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Revenue Management Specialist

UPS Parcel Delivery Service

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 25 - 30 years old
 • 1-5 Yrs exp in E-Commerce, Online Marketing
 • Experience in data analysis in Excel

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Pilot the marketing strategy
 • Develop strategies and tactics
 • Deploy successful marketing campaigns

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Brand Management
 • Marketing, Hyper market
 • Beauty&Cosmetic

18 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences
 • Patent/Intellectual property (IP) evaluation
 • 3-5 years’ experience in new product

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Market leader in confectionery
 • Renowned global company
 • Build rich, rewarding career

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have Event Marketing or Organizer background
 • Management skill at least 5 Yrs.
 • Strategic and entrepreneurial thinking

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Bancasuurance ประกัน
 • มีความรู้ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ตลาดประกันและระเบียบปฏิบัติของประกัน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing or related field
 • Experiences in Marketing
 • Experiences in Brand ambassador or Brand

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have knowledge of a wide range of marketing
 • Be an excellent communicator
 • Be well presented with a professional manner

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to influence healthcare professionals
 • Develop an effective brand strategy for nutritio
 • Experience working in a cross functional team

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Brand Manager

smartsearchthailand

กรุงเทพมหานคร

 • Discuss customer profile with Store Managers
 • Prepare and submit seasonal marketing plan
 • Provide weekly PPR, to feed the WOS

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Specialist

Apple South Asia (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple
 • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Expert

Apple South Asia (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple
 • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive

AUTO BUSINESS CORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Product Marketing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development
 • Marketing
 • E-Payment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน

Applied

Marketing Manager

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Offline Marketing
 • Online Marketing
 • QSR | Casual Dining | Multi-store Retail

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product manager job
 • Pharmaceutical industry
 • Bangkok, Thailand

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product manager job
 • Pharmaceutical industry
 • Bangkok, Thailand

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - โท
 • การตลาด, เศษฐศาสตร์,MBA
 • มีความคิดสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Business or Life Sciences
 • Lead marketing
 • Develop strategic marketing plans

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years experience from FMCG in Marketing
 • Fluent in English
 • Digital Marketing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Kitchen Business
 • experiences in Product, Marketing
 • Knowledge in Kitchen Cabinet

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

22-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Representative ( Hair Salon )

Smooth E Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วางแผนการขาย การส่งเสริมการขาย (Hair Salon)
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและสร้างผลตอบแทน

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MNC Company
 • Attractive remuneration
 • Great location

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • Experience in trade Marketing,Sales Admin,Retail
 • Analyst,Budget Control,Report,Excel,English,Trade

22-Jan-18

 

Applied

Supervisor, Prepaid Brand Management

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • Plan online communication as vital part
 • Plan and Execute online communication campaign
 • Support online creative work development

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

22-Jan-18

 

Applied

BRAND MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree Pharmaceutical Science is prefer
 • 7 plus years of sales and marketing experience
 • Able to travel upcountry

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Marketing
 • Minimum 8 years of direct experience
 • Excellent financial & business analytical skills

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International,Prestigious,Premium, Spirits Company
 • New Role-Develop Commercial Strategy&Brand Plan
 • Strong Commercial Background&Project menagement

22-Jan-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Product Marketing Officer

Thai Stainless Steel Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 0-3 years experienc and have experience in Categor
 • Product Category Management and Brand Management
 • Providing market research, consumer ,Product,

22-Jan-18

 

Applied

Customer Marketing Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • International,Premium,Heritage Spirits Company
 • Develop Commercial strategy& Market Analysis
 • Adapt global brand campaign for local market

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Product Manager

Kiss of Beauty Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree or higher in marketing
 • At least 5 years experiences in product management
 • Fluency in English is strongly required

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing Strategic Planning
 • Online Advertising (SEM)
 • Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics

22-Jan-18

 

Applied

Route To Market Manager

ROYAL GATEWAY CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Leading marketing strategies in the various market
 • Work closely and report directly to GM
 • Competitive salary and performance bonus

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Public Relations

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • experience in PR or corporate communication
 • understanding of PR works and media requirements
 • writing and speaking skill both Thai and English

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Veterinary, Animal Science
 • Experience in Animal Health, nutrition, feed
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

22-Jan-18

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Traditional Trade
 • ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า

22-Jan-18

 

Applied

Brand Manager - FMCG

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced Marketing of FMCG market
 • Degree in marketing, marketing communication
 • Fluent English written and spoken

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Business
 • 2 Years working experience in Sales/Marketing
 • Sourcing of products for sales team

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in BA, Marketing or related field
 • Experiences in Corporate Communication,Marketing
 • Experience in IT Business is preferable

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล