ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited's โลโก้ของ
  เมืองปทุมธานี
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านบริหารทีมโดยรวม
  • FMCG
  • ประสบการณ์ด้านการกลยุทธ์การตลาด
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Experience in Trade Marketing/Marketing Mgmt
  • Distribution Mgmt in CLMV; Cambodia Market
  • Fluent in Written and Spoken English
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)