• Coordinate in credit card marketing
 • Drive the acquisition, account activation
 • Coordinate with the branch, operation

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year in marketing, product marketing
 • Manage and cooperative work with media agency
 • Manage contents in company’s website

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Terminal Marketing

DOUBLE V PROFESSIONAL CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานนอกเหนือเวลางานปกติได้

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • 3 years experience in Marketing
 • Good command of English

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล