• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่