ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 4 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 4 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Lead Branding Above and Below the Line
  • Lead Promotional Campaign
  • Manage Media and Press Release
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Lead Internal and External Communication
  • Experience in PR and Branding
  • Experience in Managing Teams
  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)'s โลโก้ของ

  Associate Fleet, Street view

  Lazada Express Co., Ltd (Thailand)
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 5 days working / week
  • Good attractive salary and company benefit.
  • Health group insurance, dental
  Namwiwat Engineering (1992) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Namwiwat Engineering (1992) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Marketing Manager

  Namwiwat Engineering (1992) Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ที่เก
  • มีความสนใจในธุรกิจ/การตลาด
  • กำหนดกลยุทธ์และกำหนดแผนดำเนินการด้านการตลาด
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)