• มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างรถยนต์ , รุ่น , ราคา
  • บริหารการขายรถใช้แล้วให้ได้เชิงปริมาณ และคุณภาพ
  • บริหารแผนกขายให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

13-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่