ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED/บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)'s banner
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED/บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)'s logo

  เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการกรรมการบริหาร(Company Secretary/Secretary to CEO)

  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED/บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
  เมืองนนทบุรี
  • เลขานุการ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, กฏหมาย
  • ใช้ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน