• ดูแลเรื่องสินเชื่อ
  • บริหารทีมขาย
  • ต้องมีประสบการณ์บริหารทีมขายมาก่อน

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลเรื่องสินเชื่อ
  • บริหารทีมขาย
  • ต้องมีประสบการณ์บริหารทีมขายมาก่อน

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่