ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 35 ตำแหน่งงาน
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้กับลูกบ้าน
  • ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามระเบียบ
  • รายงานปัญหาต่าง ๆและการแก้ไข
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Building Facilities Service Team Lead

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  Prakket
  • Personal Accident Insurance and Medical Insurance
  • Fast Growing Company with modern culture
  • Provident fund
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • Building management (Commercial Buildings)
  • Good Command of English and Computer skills.
  • Proactive, problem solving and responsible.
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Tenant and Customer Management
  • Property Leasing Business
  • Knowledge of Sales and Negotiations
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Branch Expansion Manager

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  Prakket
  • Master's Degree & Child educational funding
  • 5 Working days with unlimited annual leave
  • Knowledge of SQL, Power BI
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • At least 1 Exp. as receptionist, Have service mind
  • Good in English or Chinese language,
  • Near both BTS and MRT for all location, Bonus, OT
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Tenant Coordinator Specialist @Central Chaengwattana

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  Prakket
  • จัดทำแผนงานให้แก่ผู้เช่า ในเรื่องออกแบบ การตกแต่ง
  • ตรวจสอบการตกแต่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบริษัท
  • • ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ผู้เช่า
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Property Leasing Specialist @Central Chaengwattana

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  Prakket
  • สรรหาร้านค้าที่เหมาะสมให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
  • ควบคุมดูแลจัดสรรพื้นที่ การออกแบบร้าน รูปแบบร้าน
  • เจรจาต่อรองค่าเช่า GP, การประกันยอดขาย ค่าใช้จ่าย
  ถัด ไป