ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 15 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 15 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
en world Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
บาท55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Online Sales, Digital Marketing, E-Commerce
  • Home appliance, electronic, home products
  • Online Platform, eCommerce, Shopee, Lazada
Bangkok Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับE-Commerce 7ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจ Transaction banking,E-wallets
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)