• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์การทำงาน
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์การทำงาน
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์การทำงาน
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล