• ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี- โท สาขาการตลาด การจัดการ
  • มีประสบการณ์งานระดับบริหารและงานด้านรถยนต์มาก่อน

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • At least 5 years working experience in Marketing
  • Having experience from Marketing agency is prefer
  • Good command of written and spoken English

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่