ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ภูเก็ต
  • สามารถสอนและเป็นวิทยากรให้กับพนักงานสายปฏิบัติการ
  • มีทักษะการสอน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ทำหลักสูตรแผนการสอนได้