• ประสบการณ์การทำงานในโรงแรมอย่างน้อย 3 ปี
 • เงินเดินตามประสบการณ์ คุยกันได้
 • มีที่พักและอาหารให้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านงานคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ในระดับระดับหัวหน้างาน
 • มีความสามารถในการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี,บริหารธุรกิจ,อุตสหกรรม,คลังสินค้า
 • งานคลังสินค้า,การขนส่งสินค้า,การจัดเก็บสินค้า
 • งานดูแลสินค้า,สต๊อกสินค้า

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Communicate in English
 • Fresh Graduated are Welcome
 • Take Decisions By yourself

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant Manager, Operation Manager, Power Plant
 • โรงไฟฟ้าขยะ, ผู้จัดการเดินเครื่อง, การผลิตไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม

13-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่