Section Manager ผู้จัดการหน่วย

RAKKASET 2555 LTD., PART.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • มีความเป็นผู้นำที่ดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Distric Manager ผู้จัดการเขต

RAKKASET 2555 LTD., PART.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • มีความเป็นผู้นำที่ดี
  • มองโลกในเชิงบวก

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล