• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธืดี

19-Jan-18

 

Applied
 • 10 years working experience in HR role
 • recruitment,training,welfare,benefits and payroll
 • Strong Leadership, Change Management

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการ ( ประจำสาขา Big C มุกดาหาร )

Computer System Connection International Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1- 5 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี

19-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35- 45 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่ต่ำกว่า 10

19-Jan-18

 

Applied
 • Experienced in managing a factory
 • strong English
 • Great leadership skills

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล