• Area Manager Northeast
 • 3 years in Drug Store chain
 • 35k up

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในGarment ระดับผู้จัดการ 6 ปี +
 • ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และพูด อ่าน เขียนอังกฤษได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการทีม, ฝึกอบรมทีม และมีภาวะผู้นำ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่ต่ำกว่า 10

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35- 45 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • - จบ ป.ตรี - ป.โท อายุ 28 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - ถ้าเคยเป็น QMR มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความรู้/เคยผ่านระบบคุณภาพ ISO 9001

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese speaking
 • Nakorn Ratchasima
 • English communication

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 25- 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

14-Nov-17

 

Applied

ผู้จัดการสาขา HOME ONE ศรีสะเกษ

SIRIMAHACHAI MUKDAHAN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารด้านงานวัสดุก่อสร้าง
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล