• เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lean/TPS Engineer related experience of 5 years
 • Passionate, Fast learning, Change management
 • Involve improvement of whole value stream

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Provident Fund, Medical Ins, etc.
 • Construction and Industrial Products Mfg.
 • At least 5 year exp. in Accounting Management

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล