ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 187 ตำแหน่งงาน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • เข้าใจตลาด มีมุมมองเข้าใจลูกค้า
  • มีประสบการณ์ด้าน Management & Operation
  • เก่งเรื่องการวิเคราะห์คำนวณ มีแรง Drive
  Office of Human Resources Management, Chulalongkorn University's banner
  Office of Human Resources Management, Chulalongkorn University's logo
  ปทุมวันTHB 55K - 90K /เดือน
  • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • งานด้านบริหาร
  • เงินเดือน 42,900-85,800 + เงินประจำตำแหน่ง 11,000
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Manager : Contact Center

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo

  Media Planner Manager

  Silkspan Company Limited
  วัฒนา
  • Media Planner
  • Content Management
  • Social Media
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Well known Japanese company for Innovation
  • 4 – 6 years experiences as Coordinator / Planning
  • To summarize/report and presentation
  TD Tawandang Co., Ltd.'s banner
  TD Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Drive forth the Company’s management agendas
  • Strategic thinking, business acumen, analytics
  • Work with Management to lead impactful projects
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Project Management Officer - Operations

  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Be a part of growing multinational company
  • Project manager, business consultant
  • Project management, strategy, implement, execute
  Siam Piwat Group's banner
  Siam Piwat Group's logo
  คลองสาน
  • Lead Finance & Accounting function for JV entity
  • Lead support office; IT, HR, GA
  • Mall or retail experience preferable
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • เขียนบันทึกรายงาน
  • สรุปประเด็นความเห็นที่ประชุม
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Environmental Social and Governance Policy Officer/เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน ESG Policy)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • มีความรู้กลไกขับเคลื้อนการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Head of Legal (VP Level)
  • At least 10 years of direct experiences in Legal
  • Retail/ Property business are preferable
  L.M.E. Co., Ltd.'s banner
  L.M.E. Co., Ltd.'s logo

  Head of E Commerce

  L.M.E. Co., Ltd.
  ยานนาวา
  • 8 years’ experience in online business/e-commerce
  • Lead the development of sales and brand strategies
  • Develop and implement the business strategy
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน
  • บริหารงานเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
  • การบริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง
  ถัด ไป