ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมอุสาหการ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานผลิต อย่างน้อย 15 ปี
  • มีความรู้ด้านงานโลหะ
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's Bænnexr̒ k̄hxng
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 35K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • ปสก.ด้านบริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)
  Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Site Controller (Samut Sakorn)

  Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Integrated Supply chain
  • industrial/manufacturing environment
  • investment evaluations
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)