Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  Klongluang
  • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง
  • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน
  • พัฒนาไปกับองค์กรที่เติบโตสูง
  T.I.P Import Export Co.,Ltd.'s banner
  T.I.P Import Export Co.,Ltd.'s logo
  Klongluang
  • มีความรู้การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
  • เคยใช้หรือพัฒนาระบบ ERP ในระดับที่ประสบความสำเร็จ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือพัฒนาระบบองค์กร 10 ปี