ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน

  HR Manager

  Austcorp Executive Recruitment Solutions
  ภาคตะวันออก
  • Global Organisation
  • Chonburi/Rayong
  • Excellent salary on offer

  Operation Manager (Manufacturing)

  Austcorp Executive Recruitment Solutions
  ภาคตะวันออกมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Global Manufacturer
  • Excellent Salary Package on Offer
  • Fantastic Career Growth Opportunity
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)