ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 149 ตำแหน่งงาน
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s banner
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ดินแดงTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • 6-10 experience in the IT division on DX promotion
  • Information DX Manager
  • 3 years’ Management experience in the IT division
  COMPACT UNITY TRADING CO., LTD.'s banner
  COMPACT UNITY TRADING CO., LTD.'s logo
  สัมพันธวงศ์
  • มีประสบการณ์ในงานขายและการตลาด
  • มีประสบการณ์การบริหาร/พัฒนาทีมงาน
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีความรู้ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP,ISO :9001-2019
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนอย่างน้อย 3 -5 ปี
  Campanella & Associates Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Campanella & Associates Recruitment Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Oversee and support with all operational tasks
  • 2+ years of related exp. from luxury retailer
  • Good English & Thai with good communication skill
  บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด's banner
  บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด's logo
  บางรัก
  • วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ
  • เงินรางวัลประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเครื่องแบบพนักงาน
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรีด้านการจัดการ บริหาร รัฐศาสตร์ และอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  Senses Property Management's banner
  Senses Property Management's logo
  สาทร
  • บริหารจัดการอาคาร
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
  • จัดการปัญหาเฉพาะหน้า
  Cristalla Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
  • มีประสบการณ์การวางกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูล 5 ปี
  • เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  MRIT's banner
  MRIT's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Revenue generated from leasing space
  • Improve sales capability
  • Customer’s satisfaction
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับดี
  ถัด ไป