• Competitive package.
  • A chance to build a company from ground up.
  • Work with ivy-league educated founders!

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล