• Excellent command of English
 • Honest/ sincere and trustworthy
 • Good personality and great interpersonal skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent command of English
 • Honest/ sincere and trustworthy
 • Good personality and great interpersonal skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล