ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีความรู้ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP,ISO :9001-2019
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนอย่างน้อย 3 -5 ปี
  Santhiya Resorts and Spas Co., Ltd.'s banner
  Santhiya Resorts and Spas Co., Ltd.'s logo
  บางกรวย
  • ศึกษาสำรวจสถานการณ์การตลาดเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธิ์
  • จัดทำสรุปรายงานผลเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย